DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní služby doma ve Středočeském kraji.
Vy zavolejte, my se postaráme...

 • Pro pacienty
 • Pro lékaře
 • Zdravotní služby
 • Kontakt

TROCHU ČÍSEL

Kolik máme spokojených pacientů a lékařů. Jak jsme velcí.
138

Lékaři

Spolupracující lékaři

287

Pacienti

Ošetření pacienti v r.2020

24

Tým

Jak jsme velcí

INFORMACE PRO PACIENTY

Nejste si jistí tím, zda jsou pro Vás naše služby vhodné? Máte dotazy k tomu, jakým způsobem je domácí péče poskytována?

Tzv. "domácí hospitalizace" umožňuje vyměnit nemocniční pokoj za pohodlí vlastního domova, pokud je to jen trochu možné.

 

Po časném propuštění o pacienta doma pečuje zkušená zdravotní sestra se stejnými dovednostmi jako v nemocnici. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že psychická pohoda domácího prostředí zkracuje dobu lečení po operačních zákrocích a samozřejmě pomáhá zlepšovat kvalitu života i dlouhodobě nemocným.

 

Pokud domácí zdravotní péči ordinuje lékař, který pacienta propouští z nemocnice nebo jeho praktický lékař, je až ze 100% hrazena zdravotní pojišťovnou.

Její časový rozsah však až na výjimky nepřesahuje 3 hodiny denně.

Potřebujete poradit? Nevíte si rady? Zavolejte nám.


(+420) 312 619 145

INFORMACE PRO LÉKAŘE

Jak indikovat domácí zdravotní péči

Domácí zdravotní péči mohou indikovat registrující praktičtí lékaři nebo ošetřující lékaři po propuštění z nemocnice. Aby lékařem požadované zdravotní služby byly uhrazeny z veřejného zdravotního pojištění, musí být vyžádány na tiskopise VZP-06dp. Ostatní lékaři (např. ambulantní specialisté) mohou domácí zdravotní péči  doporučit indikujícím lékařům např. v lékařské zprávě.

 

Rozsah úhrady domácí zdravotní péče ze zdravotní pojištění určuje vždy ošetřující lékař.

 

 

NÁŠ TÝM

Kvalifikované zdravotní sestry

Všechny naše zdravotní sestry jsou samozřejmě dostatečně zkušené a kvalifikované, aby mohly bez dohledu lékaře ošetřovat i poměrně komplikované stavy.

 

Kromě odborného hlediska je mimořádně důležitá jejich pečlivost a spolehlivost, ohleduplnost a samostatnost. A zejména citlivý lidský přístup k těm, kteří potřebují pomoc, podporu a odbornou ošetřovatelskou péči přímo ve svém domácím prostředí.

 

Nezbytnou podporu práci všech sestřiček pak zajišťují zkušené manažerky, které jsou i v nezbytném každodenním kontaktu přímo s ošetřujícími lékaři ošetřovaných pacientů.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Jaké zdravotní služby poskytujeme

Domácí zdravotní péče zahrnuje veškeré profesionální ošetřovatelské služby nezbytné k tomu, aby se nemocný člověk namísto v nemocnici mohl bezpečně léčit v prostředí vlastního domova.

 

Jde přitom o pacienty v jakémkoliv věku, s dlouhodobými obtížemi či jen po lékařském zákroku nebo při přechodném zhoršení zdravotního stavu. Zkušené zdravotní sestry zajišťují krátkodobou i dlouhodobou péči, která je v závislosti na rozhodnutí lékaře až ze 100% hrazena ze zdravotního pojištění.

 

Často je domácí zdravotní péče klíčem k lepší kvalitě života a umožňuje strávit co nejvíce času v kruhu rodiny. Lze tak předejít i zbytečné hospitalizaci a bolestného odloučení od svých nejbližších. 

 

Zde jsou příklady péče, kterou lze zajistit přímo doma:

 • rehabilitační ošetřovatelská péče, včetně nácvik soběstačnosti např. po mozkových příhodách či úrazech
 • převazy operačních ran, bércových vředů apod.
 • podání infuzní terapie, aplikace injekcí, aplikace inzulinu, včetně zácviku pacienta i jeho rodiny
 • kontrola tělesných funkcí (např. teploty, krevního tlaku, pulsu, apod.)
 • ošetřování katetrů, kanyl, sond či stomií
 • odběry biologických materiálů na laboratorní vyšetření
 • péče o pacienty s domácí úplnou plicní ventilací, tracheostomie, perkutánní gastrostomií, apod.
 • enterální či parenterální výživa
 • péče o přístrojové vybavení pacienta (ventilátor, oxygenátor, infuzní pumpy, apod.)

 

 

FAQ - často kladené otázky

Na co se nejvíce ptáte

Domácí péčí je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího  praktického  lékaře, registrujícího    praktického lékaře  pro děti a dorost  nebo ošetřujícího lékaře  při hospitalizaci v jejich vlastním sociálním prostředí. Domácí péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a  rozvoj  soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.            

Zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče a pomoci pacientům, kterým je tato péče poskytovaná na základě doporučení k tomu příslušným lékařem, a to v jejich vlastním sociálním prostředí.

Eliminovat vliv nozokomiálních nákaz a iatropatogenního poškození na zdravotní stav pacientů.

O NÁS

Kdo jsme a co nabízíme v oblasti domácí péče

Společnost Home Care Rite navázala na dvacetiletou historii Home Care Services & Supplies, jednoho z největších poskytovatelů domácí zdravotní péče. Díky takto získaným zkušenostem jsme schopni pomáhat pacientům i jejich rodinám v často velmi tíživých životních situacích, které sebou nemoci přinášejí. Každý z nás, pokud onemocní, se raději léčí doma, v rodinném kruhu. Ve spolupráci s ošetřujícími lékaři umožníme pobyt doma všem nemocným bez rozdílu věku a typu onemocnění, je-li to jen trochu možné.

 

Chcete se léčit raději doma než v nemocnici? Zavolejte, pomůžeme Vám situaci vyřešit.

 

Home Care Rite s.r.o.

Kontaktní pracoviště

Kladno


Home Care Rite

Huťská 211, Kladno
(+420) 777 724 519
(+420) 312 619 145