Pro lékaře

Domácí zdravotní péči mohou indikovat registrující praktičtí lékaři, specialisté nebo ošetřující lékaři po propuštění z nemocnice. Aby lékařem požadované zdravotní služby byly uhrazeny z veřejného zdravotního pojištění, musí být vyžádány na tiskopise VZP-06dp. Ostatní lékaři mohou domácí zdravotní péči doporučit indikujícím lékařům např. v lékařské zprávě.

Rozsah domácí zdravotní péče ze zdravotního pojištění určuje vždy ošetřující lékař.


Indikace

Domácí péče může být vhodnou alternativou pro ty, kteří potřebují pravidelnou péči, ale chtějí zůstat v pohodlí svého domova. Indikace pro domácí péči mohou zahrnovat i dlouhodobé nemoci, jako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, srdce a cévní onemocnění a další chronická onemocnění. Domácí péče může pomoci zajistit, aby byla pacientova péče prováděna správně a pravidelně, což může vést ke zlepšení zdraví a kvality života.

Pokud hledáte pomoc s indikací a s kódy výkonů pro domácí péči, neváhejte se na nás obrátit. Naše vrchní sestry vám ochotně pomohou s jakýmkoli dotazem ohledně domácí péče a poskytnou vám potřebné informace. S našimi zkušenými odborníky na domácí péči se můžete spolehnout na to, že vaše potřeby budou plně uspokojeny a že budete mít přístup k nejlepší péči, kterou si vaši pacienti zaslouží.


Zavedení domácí péče

První návštěva domácí péče může probíhat různými způsoby v závislosti na konkrétní situaci a potřebách pacienta. Zpravidla začíná rozhovorem s pacientem a jeho rodinou, kde jsou zjišťovány zdravotní potíže, léčba a léky, potřeby péče a další důležité informace.

Při této první návštěvě je také prováděna důkladná zdravotní prohlídka, během které jsou měřeny vitální parametry, jako jsou krevní tlak, teplota, puls a dýchání. Zdravotní sestra nebo jiný zdravotnický pracovník také zkontroluje stav rány, pokud má pacient otevřenou ránu a provádí další vyšetření podle potřeby.

Dále se během této návštěvy posuzuje, zda jsou potřeba další služby, jako například fyzioterapie nebo sociální práce, aby se zajistilo, že pacient bude mít všechny potřebné zdroje pro úspěšnou rehabilitaci nebo dlouhodobou péči.

Pacientovi bývá také představen plán péče, včetně navrhované frekvence návštěv, očekávaných výsledků a dalších důležitých informací. Pokud je to potřeba, sestra nebo jiný zdravotnický pracovník také pomůže pacientovi s organizací jeho domácího prostředí a přizpůsobením ho pro potřeby jeho léčby a péče.

Celkově lze říci, že první návštěva domácí péče je velmi důležitá, protože umožňuje zdravotnickému personálu lépe pochopit potřeby a situaci pacienta a nastavit péči tak, aby byla co nejúčinnější a nejpohodlnější pro pacienta.


Zpětná vazba


Během poskytování domácí péče ošetřujícího lékaře průběžně informujeme o aktuálním zdravotním stavu pacienta a při náhlém zhoršení jej obvykle informujeme telefonicky.

Ošetřující lékař průběžně dostává informace o zdravotním stavu pacienta, což mu umožňuje lépe sledovat vývoj situace a včas zasáhnout při potřebě změny indikace.

Poskytujeme fotodokumentaci dekubitů a zajišťujeme laboratorní výsledky jež jsou užitečnými informacemi, které pomáhají lékaři lépe posoudit stav pacienta a rozhodnout o dalším postupu. Informace poskytujeme včas, aby se předešlo možným zdravotním komplikacím.

Celkově je tedy důležité, aby byla zpětná vazba o poskytování domácí péče průběžná a kvalitní a aby lékař měl k dispozici veškeré potřebné informace pro posouzení stavu pacienta a plánování dalšího léčebného postupu.


Jsme smluvní partneři těchto pojišťoven: