Pro pacienty

Domácí ošetřovatelská péče je poskytována pacientům v jejich domácím prostředí. Zahrnuje různé typy péče, ošetřování ran, aplikaci léků a sledování zdravotního stavu, aplikace infuzní terapie a další. Cílem je zlepšit kvalitu života pacientů a snížit potřebu hospitalizace. 

Tzv. "domácí hospitalizace" umožňuje vyměnit nemocniční pokoj za pohodlí vlastního domova, pokud je to jen trochu možné.

Po časném propuštění o pacienta doma pečuje zkušená zdravotní sestra se stejnými dovednostmi jako v nemocnici. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že psychická pohoda domácího prostředí zkracuje dobu léčení po operačních zákrocích a samozřejmě pomáhá zlepšovat kvalitu života i dlouhodobě nemocným.

Pokud domácí zdravotní péči indikuje lékař, který pacienta propouští z nemocnice nebo jeho praktický lékař, je až ze 100% hrazena zdravotní pojišťovnou.

Její časový rozsah však až na výjimky nepřesahuje 3 hodiny denně.